לתמיכה ו/או עזרה חייג:
טלפון: 1-700-700-603לחץ לחיוג
חדשות

פדים לעין עצלה אורטופד לילדים

בקנייה חבילת פדים 50 יח'
המשלוח בדואר רשום חינם !

משלוח חינם החל מ-99 שח ! *

*משלוח בדואר רשום (לא כולל פד לעין עצלה)

מבצעים

תקנון החנות

 
אחריות
 1. אתר nesmedical.co.il (להלן- "האתר") הנו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות למכירת מוצרים מקוונת לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. כל שימוש ו/או גלישה ו/או רכישה באתר ייעשו אך ורק על פי הוראות המפורטות בתקנון זה ובמקומות אחרים באתר.
  האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהפך.
  האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהפך.
 1. בעלת האתר הנה חברת נס מדיקל בע"מ, ת.ד. 4408, ירושלים 91044. (להלן: החברה).
 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש ללא צורך בהודעה מוקדמת, ועל הציבור להתעדכן עצמאית בשינויים אלו. ההנהלה תיידע את הציבור על-גבי התנאים שלהלן בדבר תאריך עדכון תנאי השימוש.
 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.
 1. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
  מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או הזמנה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר, או בכל תוכן המופיע באתר.
 1. המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני מידי פעם בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעונינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו להנהלת האתר באמצעות דואר אלקטרוני, לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור.
 1. זכויות היוצרים באתר וכל האלמנטים בו, לרבות שם האתר, התוכנות והמידע המאוחסן בו, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, הסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התמונות וכל מידע אחר שייכות ל”נס מדיקל בע”מ” או לאחרים, אשר אחסנו את המידע בו, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת האתר- בכתב ומראש.
 1. המפעילים שומרים בידיהם את הזכות, לפי שיקול-דעתם הבלעדי, למנוע בכל עת שימוש באתר על ידי כל משתמש, עקב שימוש לא ראוי באתר לרבות שימוש בלתי חוקי, שימוש המפריע את שימושם של אחרים, פרסום והפצת תוכן מסחרי, פוגע, מעליב, בלתי מוסרי או עקב שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו ו/ או כל דין ("תוכן פסול").
 1. המפעילים לא יישאו באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם.
 1. המפעילים לא יישאו באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר.
 1. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של האתר, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.
 1. באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראליים או זרים. המפעילים אינם אחראים לשירותים באתרים אחרים מכל בחינה שהיא, לרבות כל פגיעה ברגשות המשתמשים. הימצאות הקישור באתר אינה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש.
 1. על תקנון זה ועל כל עניין הקשור בשימוש באתר זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט המוסמך בישראל. במקרה של מחלוקת - מקום השיפוט יהיה תל-אביב בלבד.
 1. תנאי השימוש עודכנו לאחרונה בתאריך 01.07.2007.
 1. לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות שלנו בטלפון: 603 700 700 1
  או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הנה nesmed@netvision.net.il

 

מוצרים - הזמנה, תשלום ואספקה

 1. נתוני הפריטים אשר נמסרים באתר, ו/או ע"י הצוות שמפעיל את האתר, הם כפי שנמסרו לנו על ידי יצרני ו/או משווקי הפריטים והם באחריותם הבלעדית. האתר לא יהיה אחראי לתוכנם ונכונותם של נתונים אלו.
 1. האתר יספק אך ורק מוצרים חדשים ותקינים.
 1. ליד המחירים באתר יצוין המע"מ.
 1. האחריות של בעלת האתר למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד. האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו עפ"י החוקים והתקנות להגנת הצרכן. כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צד שלישי (להלן: המידע), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הנו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש בתוספי מזון ו/או כל מוצר אחר אשר נמכר באתר, יש להתייעץ ברופא או גורם מקצועי אחר ולעיין בעלון הצרכן. יש לפעול רק על-פי ההנחיות. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים הנמכרים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר נמכרים על-ידו, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.
   20.     הליך הרכישה באתר הנו:

             20.1    הרשמה לאתר. 
             20.2    לחיצה על עגלת הקניות שליד הפריט המבוקש. (מספר הפריטים שנבחרו וסה"כ סכום הרכישה יופיעו בחלקו 
                         הימני של המסך. נתונים אלו ישמרו גם בעת כיבוי המחשב).
             20.3    עם סיום בחירת הפריטים, ניתן לבחור כתובת למשלוח, סוג משלוח (שליח או דואר רשום) וניתן להוסיף הערות.
                         את פרטי כרטיס האשראי יש למסור טלפונית או לפקס מספר 03.974.974.2. הקניה תושלם רק לאחר אישור 
                         העסקה מחברת האשראי.
             20.4    אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח ו/או לכל מקום ו/או
                         בכל דרך שהיא, שתתואם עם הלקוח.

   21.   רישומי מחשב עיבוד הנתונים של חברת נס מדיקל בע"מ, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר יהוו ראיה
            לכאורה לאמור בהן.

החזרת מוצרים

 1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.
             22.1 האתר יחליף או יחזיר את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח, בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו
                      להלן:
 
                      22.1.1   המוצר הוחזר תוך 14 יום. 
                      22.1.2   המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מזערי עד שנמצא
                                      פגום. במקרה שימוש במוצר, על הלקוח לקבל מראש, את הסכמתו המפורשת בכתב של הספק 
                                      להחזרת המוצר.
                       22.1.3   אריזתו של המוצרת תיבדק על ידי הנהלת החברה על מנת לוודא, כי לא נעשה בו שימוש חורג. במקרה
                                     כזה  יזוכה הלקוח בהחזר כספו, בניכוי עלויות טיפול ומשלוח בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה
                                     או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
                       22.1.4   המוצר יישלח בדואר רשום אל: נס מדיקל בע"מ, ת.ד. 4408, ירושלים 91044 או לכתובת שתינתן
                                     ללקוח מחברת נס מדיקל בע"מ.
                       22.1.5   הלקוח יבקש ויקבל מספר אישור החזרה (RNA). בכל פניה בנושא ההחזרה, יש לציין מספר זה.
                                     החזרה ללא מספר זה, לא תטופל!
                       22.1.6   שמו, פרטיו המלאים של הלקוח, מספר אישור החזרה והסבר מדוע הוחזר יצורפו למוצר. הלקוח יתיר 
                                     למפעילי האתר להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר.
 1. זכות הביטול לא תחול במקרים הבאים:
             23.1   מוצרים שהוזמנו במיוחד עבור הלקוח.
             23.2   מוצרים מתכלים או מתבלים.
             23.3   מוצרים סטריליים שאין להחזירם לאחר הפתיחה כגון משאבות חלב חשמליות, במקרה שאין בעיה מכנית (בעיה
                        במנוע תטופל במסגרת האחריות ע"י יבואן).
             23.4   מוצרים שנגרם בהם שבר או סדק או הפסיקו פעולתם עקב מכה כלשהי.
             23.5   מוצרים שהתקלקלו, עקב שימוש לא אחראי ו/או רשלני.
             23.6   מוצרים אשר לא צורף אליהם מספר אישור החזרה (RNA), שניתן ללקוח בעת אישור החזרה.
 
    24. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השרות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר
           הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר
           אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין, אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאי מנהל האתר מטעמה של
           החברה לבטל את הרכישה הספציפית ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון
           ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

בברכת קניה נעימה,

צוות שרות הלקוחות

נס מדיקל בע"מ

Copyright © 2024 nesmedical.co.il. All rights reserved.
אתר זה מופעל ע"י מערכת SafeSHOP, חנות וירטואלית מבית SRV אחסון אתרים
צור קשר - דואר אלקטרוניצור קשר - דואר אלקטרוני צור קשר - טלפוןצור קשר - טלפון